Saturday, February 27, 2010

Random musings at etsetera

It's Friday. Nope, actually Saturday na pala. Hehehe..
I'm so alone right now facing the computer.

Well, nasabi ko rin sa aking sarili na nakakatamad nga naman palang mag-blog (na naman..) especially kung walang nakikinig o bumabasa man lang sa mga idinadaing ng iyong isip at diwa. Useless musings lang kung baga.

Well, paki naman ng mga bumabasa di ba? hehehehe..Basta ang alam ko ay..I want to have an outlet for these hidden desires for poetry, violence and "whole dark side of me". Who cares for someone then?

I love writing, when I'm in the mood. I love poetry, when I'm on the bleak crest of love and enmity. I love random musings when my mind is busy. I love the noise of the keyboard when silence besets my ears.

Kaya nga hindi ko maiwan-iwan ang blog ko kasi eto lang talaga ang nagpapanatili sa kapanatagan ng aking diwa. Sana may kausap din ako dito.

But, no pressure though. Hehehe...

No comments: